Hur många artiklar kan jag spara på en gång?

Om begränsningar i dataexporter

Du kan spara max 500 artiklar på en gång i en artikelrapport.

 

Har du behov av att ta ut fler artiklar än 500 rekommenderar vi att du delar upp ditt urval i flera mindre.

 

En god ide kan också vara att använda Retrievers analysverktyg för att åskådliggöra större mängder av artiklar på ett enkelt sätt. Det hittar du under Monitor Analys på toppmenyn.