Hur beräknas annonsvärdet?

Och vad baseras annonsvärdet på?

Annonsvärdet som Retriever använder baseras på data från tredje part.

 

I tryckta tidningar beräknas annonsvärdet på artiklar utifrån vad det skulle kosta att publicera en annons i färg på samma sida och med samma storlek som artikeln i den tidningen. Artikelns storlek baseras på antal ord.

 

För webbartiklar baseras priserna på vad det skulle kosta att annonsera på toppbannern på huvudsidan i 24 timmar. Notera att detta inte går att beräkna på alla hemsidor.

 

TV/radio-inslag baseras på antal tittare eller CPT "cost per thousand", vilket ger ett annonsvärde per sändning.

 

I enlighet med AMEC:s rekommendationer rekommenderar Retriever inte att använda annonsvärde som ett mått på kommunikation.