Vad är en lagrad rapport?

Om en annan användare på Retriever har laddat ner en rapport i företagstjänsten så går det att välja att hämta ut samma rapport kostnadsfritt. Detta kallas att hämta ut en lagrad rapport. Du kan även se från vilket datum som rapporten är lagrad.