Vad visar "per mediekanal" i analysverktyget?

Observera att följande hjälpartikel guidar dig i vårt tidigare verktyg Monitor-profilanalys som inom kort kommer att ersättas med vårt nya analysverktyg Rapporter & Dashboards. Läs mer om det nya verktyget här.


Denna rapport visar fördelningen av artiklar mellan olika mediekanaler. Du kan t.ex. jämföra fördelningen av träffar mellan webb, tryckpress och radio/TV. Klicka på de olika staplarna för att komma till artiklarna.