Lägg till anteckningar

Klicka på "Penn"-ikonen, Skapa och spara din anteckning.

Klicka på "Anteckningar"-knappen --> Skapa den anteckning du vill lägga till.

Anteckningarna är sökbara och synliga för alla i Engage med åtkomst till sidan.