Hur fungerar rapporter & uttag?

När du gjort ett urval och klickat på Exportera finns en menyrad till höger som heter Rapporter & Exporter. Där finns olika val som ligger under tre rubriker: Retriever Rapporter, Anpassade Dataexporter och Analys. Excelexporterna är begränsade till att klara 60 000 företag per export. Exporter som innehåller en större mängd företag och mycket information per företag kan ibland ta uppemot femton minuter att exportera. Längst ner i menyfliken ligger dina tidigare uttag sparade.