Vad är annonsvärde?

Vad menas med annonsvärde för artiklar?

Annonsvärde är det monetära värdet av en artikel som kan ge en indikation över hur mycket en annons i samma storlek i tidningen skulle kosta. Priset på annonsvärdet är baserat på artikelns längd i text och det estimerade annonspriset för detta i tidningen.

 

I enlighet med AMEC:s rekommendationer rekommenderar Retriever inte att använda annonsvärde som ett mått på kommunikation.