Jag kan inte se vissa inlägg?

Steg 1: Tryck på "Filter"-knappen för att se om alla meddelandetyper är markerade med en grön markering.

Steg 2: Markera alla typer av meddelanden och stäng filterfliken så att sidan uppdateras automatiskt.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta oss för vidare hjälp.