Varför kan jag inte aktivera en pausad en användare?

Om din organisation har färre platser än det totala antalet tillagda användare kan du inte aktivera några användare igen.

För att återaktivera dina medlemmar:

Steg 1: Öka antalet platser i din organisation --> Guide tillgänglig här. Steg 2: Återaktivera din teammedlem.