Vad menas med medietyp?

Vilka olika typer av medier bevakas och kategoriseras av Retriever?

Retriever delar in publiciteten i tre medietyper : Web, print och eter. Web omfattar alla nyhetsartiklar som publiceras på webben både öppna artiklar och artiklar bakom betalvägg. Print omfattar all tryckt press och eter inkluderar inslag i radio, tv och podcasts. Här nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut i Retrievers plattform.

Se även information om källkategori här.