Typkoder för fastigheter i Retriever

Fastighetstyp 1: Lantbruksenheter

Fastighetstyp 2: Småhusenheter

Fastighetstyp 3: Hyreshusenheter

Fastighetstyp 4: Industrienheter

Fastighetstyp 5: Ägarlägenhetsenheter

Fastighetstyp 6: Täkter

Fastighetstyp 7: Elproduktionsenheter

Fastighetstyp 8: Specialenheter (skatte- och avgiftsfria)