Besöksadress - källa och uppdatering?

Information om besöksadress hämtas från SCB - Statistiska Centralbyråns företagsregister och uppdateras hos oss veckovis.