Omfrågandekopia - företagsupplysning

Upplysningskopior vid uttag av UC rapporter

Den som begär en företagsupplysning, alltså upplysning om en juridisk person, behöver inte ha ett legitimt behov för att få ut upplysningen.
 

Kopia lämnas inte när kreditupplysning beställs på följande:

  • Aktiebolag (utan merinformation om styrelsen)
  • Ekonomisk-/ideell förening och stiftelse
  • Stat, landsting och kommun
  • Bank- och försäkringsbolag
  • Utländsk juridisk person