Jag kan inte se inlägg eller kommentarer på mina annonser?

Om du använder ett Facebook Ads-konto för att skapa inlägg på dina kanaler måste du ansluta det relevanta Facebook Ads-kontot till din RelationDesk-organisation.

När du har anslutit ditt konto kommer inlägg och kommentarer att vara synliga i RelationDesk.

För att hitta en guide om hur du lägger till ett Facebook Ads-konto, klicka här.

Observera: Om du använder ett externt marknadsföringsbyrå för ditt innehåll måste de bli inbjudna till din RelationDesk-organisation och koppla kontot.

För en detaljerad guide om hur du bjuder in medlemmar till organisationen, se här.