Hur kan jag få tillbaka avpublicerade artiklar?

Om funktionen publicera/avpublicera

Om du har avpublicerat eller råkat raderat en artikel från en profil av misstag kan du hämta tillbaka den om du har editor-åtkomst till portalen. 

Tryck på "status" i toppmenyn och välj filtret "Opublicerade". Detta visar alla artiklar som blivit avpublicerade de senaste 30 dagarna. Markera artikeln och tryck sedan på "Publicera"-ikonen för att flytta artiklarna från Avpublicerat till Publicerat.

 

Om du inte har denna åtkomst, ta kontakt med din kontaktperson hos Retriever eller skicka ett e-postmeddelande till: support@retriever.se