Total ägarandel under "Verklig huvudman" är till synes för hög

En verklig huvudman är den eller de som äger eller ytterst kontrollerar ett företag. Det kan till exempel vara genom aktier eller avtal. Det kan också vara tillsammans med närstående eller indirekt genom andra företag. Kontrollen kan också vara genom en stiftelse, och då anses styrelsen vara verklig huvudman. 

Om det till synas finns för många personer under fliken "Verklig huvudman" kan det alltså bero på att kontrollen är genom ett annat företag, och att det finns ett närståendeförhållande.

Det är upp till varje enskilt bolag att göra sin utredning och komma fram till ett resultat, för att sedan anmäla det till Bolagsverket.