Hållbarhetsrapport

I Retriever kan du se vilka företag, av de som är registrerade hos Bolagsverket, som ska upprätta en hållbarhetsrapport. Du kan även se vilka som har upprättat en hållbarhetsrapport. Detta går att filtrera fram från alla ca 2,8 miljoner aktiva och inaktiva företag i databasen, eller från en egen framfiltrerad eller importerad lista med företag.

 

Du kan även söka fram informationen i Report Search (inlästa årsredovisningar) genom att söka på hållbarhetsrapport*. Där kan du sedan filtrera på bland annat storlek, redovisningsår och region.