Vad betyder synlighet och exponering?

Synlighet och exponering används enbart för våra kvalitativa medieanalyser som görs av våra medieanalytiker. Det är en variabel som kategoriserar publiciteten utifrån hur framträdande analysobjektet är i varje enskild artikel, bl.a. var i artikeln analysobjektet omnämns och hur många gånger.

Analysobjektets synlighet mäts på en femgradig skala där 5 står för "Fullt fokus", 4 "Centralt", 3  "Medelstort genomslag", 2 "Litet genomslag" och 1 "Perifert". Synlighet kan också kategoriseras som hög (4-5), medel (3) och låg (1-2). 

Synlighet är en del av måtten mediekvalitet och medieeffekt