Kan vi ändra hur träffarna visas i Monitor?

Ja, det finns flera visningsalternativ. Klicka på Vy i menyraden.