Hur långt tillbaka i tiden fungerar analysverktyget?

Om mediestatistik från längre bak i tiden

Observera att följande hjälpartikel guidar dig i vårt tidigare verktyg Monitor-profilanalys som inom kort kommer att ersättas med vårt nya analysverktyg Rapporter & Dashboards. Läs mer om det nya verktyget här.

Det går att hämta artiklar och diagram från Monitoranalysen från det att dina bevakningsprofiler byggdes. Klicka på Monitor - Analys på toppmenyn för att komma till statistikverktyget.

Vi kan också göra en så kallad backlogg av material. Då hämtar vi in äldre träffar till en profil för att kunna göra analyser längre bakåt i tiden. Kontakta oss för prisuppgifter.