Vilka filformat kan jag exportera artiklar till?

Portalen stödjer exporter i filformaten: PDF, Power Point, Word och textilfil.