Markera meddelanden för uppföljning

Klicka på "Stjärn"-ikonen --> Meddelande/inlägg kommer att markeras för Uppföljning

Du kan markera ett helt inlägg eller en enskild kommentar för Uppföljning genom att klicka på stjärn-ikonen.

När en kommentar eller ett inlägg är markerat för Uppföljning hittar du det också under fliken "Uppföljning"

Alla inlägg som har markerats för Uppföljning förblir där tills de aktivt avmarkeras.