Var kan jag hitta det totala antalet träffar i en sökprofil?

Om summering av antalet artiklar i profiler

Det totala antalet träffar som hämtats under dagen visas bredvid varje sökprofil i vänsterspalten. Du kan också se det totala antalet träffar de senaste 30 dagarna längst upp i träfflistan i mitten (se bild). Önskar du se hela antalet artiklar i visnings-vyn i mitten klickar du på "Vy" och bockar ur "Gruppera liknande artiklar".

Du kan också använda dig av verktyget Utforska & Analysera under rubriken Rapporter & Dashboards i vänstermenyn för att ta fram totalsiffror från dina profiler över längre perioder eller uppdelat i dagar, veckor, månader och år. Här kan du läsa mer om detta.