Vad visar koncernträdet?

Koncernträdet visar vilka företag som ingår i koncernen. Informationen om koncernförhållanden insamlas från företagens senaste årsredovisningar. Retriever registrerar ägande över 50%, dvs endast då moderbolaget är majoritetsägare

 

Informationen från koncernträdet inläses automatiskt från företagens årsredovisningar. Koncernträden uppdateras då vi får in nya årsredovisningar samt genom löpande feedback ifrån kunder och efter egna utredningar. Vid avvikelser utgår vi ifrån informationen i den senaste årsredovisningen

Utländska företag i koncernen visas men är inte länkade och därmed finns ingen fördjupad information om dem i tjänsten.

 

OBS! Eftersom det saknas ett offentligt register över ägarförhållandena innebär det att koncernstrukturen som visas i Retriever Business Suite kan skilja sig från aktuella ägarförhållandet