Notifieringar om nya meddelanden på sociala kanaler

Alla sociala kanaler du har tillgång till finns längst upp på skärmen. Ett rött nummer indikerar att det finns en notis om ett nytt meddelande.

I den övre menyn ser du alla sociala mediekanaler som du har tillgång till.

När någon interagerar med en av dina sidor visas en notis som indikerar var den nya interaktionen har gjorts.

Klicka på logotypen med notisen så kommer du till den relevanta sidan.