Hur ändrar jag språk i portalen?

Hur du väljer språk inne i portalen

Du kan ändra språk genom att klicka på person-ikonen nere i vänstra hörnet inne i portalen.

Språkalternativ hittar du sedan genom att klicka på preferenser i menyn.