Listen - Vad är Kanaler?

I Kanaler kan du jämföra dina Egna kanaler med Benchmark konton.

 

Översikten ger dig den kombinerade statistiken för en viss kanal.

 

 

 

I Jämför kan du jämföra två olika konton, inom en vald kanal.

 

 

 

Under Inlägg får du samtlig statistik från en specifik kanal av ett specifikt konto.