Vad är Utforska & Analysera?

Hur analyserar jag mina sökprofilers träffbild?

Verktyget Utforska & Analysera finns under rubriken Rapporter & Dashboards och är ett analysverktyg där du kan ta fram olika diagram av kvantitativ statistik och jämföra er samlade träffbild som genererats av de sökprofiler och sökord ni har upprättat för redaktionella- och sociala medier i verktygen Monitor (red.medier) och Listen (soc.medier). 

Detta analysverktyget finns tillgängligt på två olika nivåer:
Utforska & Analysera - basutbud 
Utforska & Analysera - utökad analys

Längre ner i denna artikel ser du skillnaden på dessa två nivåer.

Här hittar du en videoguide över hur verktyget fungerar!Utforska & Analysera - basutbud:

 • Du kan analysera 30 dagar tillbaka i tiden.
 • Du kan jämföra 2 sökprofiler gentemot varandra.
 • Staplar och diagram är ej klickbara.
 • Du kan ladda ner enskilda diagram.
 • Tillgängliga format: PNG, JPEG, PDF

Utforska & Analysera - utökad analys

 • Du kan analysera så långt tillbaka som era sökprofiler och sökord varit aktiva.
 • Du kan jämföra upp till 50 sökprofiler mot varandra.
 • Staplar och diagram ÄR klickbara.
 • Du kan ladda ner enskilda diagram och/eller din hela dashboard.
 • Tillgängliga format: PNG, JPEG, PDF, Excel
 • Du kan prenumerera på din dashboard via mejl.

Är du intresserad av att utöka ditt avtal med "utökad analys" vänligen kontakta din kontaktperson eller oss på support@retriever.se