Vad är SNI-kod?

SNI-koder är branschkoder som företagen registrerar hos SCB (Statistiska Centralbyrån) för att redovisa vilken bransch man tillhör.