Se og juster dine e-mails og modtagere

Hvis du har adgang til portalen med et Editor-login, kan du selv tilføje og justere nye og eksisterende mailmodtagere.

Du kan blandt andet:

  • se hvordan, hvornår og fra hvilken profil du eller dine kolleger modtager en nyhedsmail
  • få et overblik og styre hvilke modtagere, der er i din organisation
  • sortere mailmodtagerne på aktive/inaktive, navn, e-mailadresse etc.
  • oprette og styre e-mailgrupper
  • aktivere og deaktivere modtagere
  • oprette en ny nyhedsmail

Find tandhjuls-ikonet i nederste venstre hjørne i Monitor Manage og vælg Monitor leverancer:

I det nye vindue der åbner sig, kan du vælge at oprette en modtagergruppe eller blot en enkelstående modtager. Du kan derudover også se, hvor mange aktive nyhedsmails du har, og hvor mange du har tilbage at bruge (dette er baseret på kontrakten). Holder du musen over en eksisterende leverance, kommer tre prikker til syne ude til højre. Her kan du kopiere en leverance, hvis en ny kollega skal modtage det samme.

Klikker du på Opret ny gruppe, ledes du til at nyt vindue, hvorfra du kan lave en særskilt modtagergruppe. Det kan eksempelvis være bestyrelsesgruppen, kommunikationsafdelingen eller andet.

Nedenfor kan du se, hvordan det ser ud, når modtagergruppen er oprettet, og der er knyttet en mailmodtager på. Klikker du på +, kan du tilføje en ny modtager til gruppen. Klikker du på de tre prikker, kan du ændre modtagergruppens navn eller slette den.

Klikker du i stedet for på Opret ny nyhedsmail, åbner der sig endnu et nyt vindue. Under punkt 1 Hvad og hvornår skal leveres, kan du styre hvilke profiler, modtageren skal have nyheder fra samt på hvilke(t) tidspunkt(er)

Under punkt 2 Modtagere og leverancefunktioner skal du indtaste modtagerens mailadresse og navnet på nyhedsmailen. Det er også her, du kan koble modtageren til en bestemt modtagergrupper.